• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  När du går djupare in i jorden Vad händer med lagarnas täthet?

  Varje lager i jordens jordskorpa förändras på grundläggande sätt ju närmare det är planetens kärna. Det finns fyra lager av jorden, och varje lager har en annan densitet, sammansättning och tjocklek. För trehundra år sedan skapade den engelska forskaren Isaac Newton grunden för den nuvarande vetenskapliga tanken om jordens skikt. Densitet:

  TL; DR (för långt; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com