• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Typer av växtfossiler

  Liksom deras mycket större ryggradsdotter som är så framträdande i naturhistoriska museer överallt, kan växter också bli fossiliserade och erbjuda oss ett fönster in i det förflutna. Växtfossiler finns i en av sex breda kategorier. Vissa fossiler kan emellertid falla i flera kategorier, eller utanför någon kategori, enligt University of California Museum of Paleontology.
  Compression Fossils

  Dessa växtfossiler är tvådimensionella avtryck av växter som har har förvandlats under fossiliseringsprocessen och krossat till ett plant intryck av växten de en gång var. Dessa fossiler behåller ofta en del organiska ämnen. Vanliga exempel på kompressionsfossiler kan hittas i kol och torv, som innehåller många typer av ackumulerade fossila växter.
  Intryck Fossiler

  Intrycksfossiler liknar kompressionsfossiler eftersom de båda är tvådimensionella, men dessa fossiler är inte rester av själva växten och innehåller inte organiskt material. Intrycksfossiler lämnar i huvudsak ett avtryck av växtmaterialet i något finkornigt eller mjukt sediment, som lera eller slam. När växtmaterialet har minskat återstår intrycket att fossiliseras.
  Gjut- och mögelfossiler

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com