• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här skriver du en linjär regression Equation

  En linjär regression ekvation modellerar den allmänna raden av data för att visa förhållandet mellan x och y-variablerna. Många punkter i den faktiska data kommer inte att vara på linjen. Outliers är poäng som ligger väldigt långt ifrån de allmänna data och ignoreras vanligtvis vid beräkning av den linjära regressionsekvationen. Det är möjligt att hitta den linjära regressionsekvationen genom att dra en bäst passande linje och sedan beräkna ekvationen för den linjen.

  Markera punkterna. Rita en gradering av punkterna i den givna uppsättningen.

  Rita en linje som bäst passar data. Titta på data och bestämma om det stiger uppåt eller nedåt, placera sedan en linje som ligger närmast de flesta punkterna. Till exempel, med tanke på punkterna {(2,3) (5,7) (1,2) (4,8)} kommer den linjära regressionsekvationen att stiga, eller med andra ord kommer punkterna generellt att gå upp från vänster till höger på grafen.

  Beräkna linjens ekvation. Välj två punkter på linjen för att beräkna lutningen med och notera y-avlyssningen. På den bästa passningen för punkterna {(2,3) (5,7) (1,2) (4,8)} är en punkt (0,5,1,25) och en annan är y-avsnitten (0, 0,5). Använd formeln för lutningen av en linje, m = (y2 - y1) /(x2 - x1), för att hitta lutningen. Genom att plugga in punktvärdena, m = (0,5-1,25) /(0 - 0,5) = 1,5. Så med y-avlyssningen och lutningen kan den linjära regressionsekvationen skrivas som y = 1,5x + 0,5.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com