• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar fas konstant

  En faskonstant representerar förändringen i fas per enhetslängd för en stående planvåg. Fasekonstanten hos en stående planvåg betecknas med grekiska bokstaven P (beta) och visade förhållandet mellan vågformscykler och våglängd. Denna mängd behandlas ofta lika med ett planvågs vågnummer. Detta måste dock användas med försiktighet eftersom resans mediet ändrar denna jämlikhet. Att beräkna faskonstanten från frekvensen är en relativt enkel matematisk operation.

  Skapa en tom fraktion.

  Placera 2π i täljaren.

  Placera våglängden, ofta betecknad som Grekisk bokstav λ (Lambda), i nämnaren.

  Utför den angivna divisionen och förenkla efter behov. Detta slutliga värde är faskonstanten hos planvågen som undersöks.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com