• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar graden av en sluttning

  Lutning och grader hänvisar till graden av förändring i höjd eller höjd över ett avstånd. Graden används ofta i vägar eller järnvägsspår. Det är oerhört viktigt att kvaliteterna inte är för branta, eftersom lastbilar och tåg måste kunna klättra och dunka vägarna och spåren säkert.

  Beräkna stigningen genom att subtrahera starthöjden från sluthöjden. Om det är en sluttning, ska detta nummer vara negativt. Om det är en uppförsbacke, bör detta nummer vara positivt.

  Beräkna körningen. Mät det horisontella avståndet mellan start- och slutpunkterna. En nivå kan hjälpa dig att mäta horisontellt avstånd.

  Dela uppstigningen vid körningen för att bestämma lutningen. Den brantare höjningen eller nedgången, desto större blir numret. Om det är nedförsbacke kommer det att vara negativt. Om det är uppförsbacke blir det positivt.

  Multiplicera sluttningen med 100 för att få betyget. Betygsättningen uttrycks som en procentandel av lutningen.

  Tips

  Ett sätt att effektivt mäta horisontellt avstånd är att använda en karta. Mäta avståndet mellan punkterna A och B på kartan och använd skalan för att konvertera den till det verkliga avståndet.

  Varning

  Vid beräkningen av körningen, var noga med att använda det horisontella avståndet mellan punkterna A och B, inte avståndet för linjen som förbinder punkterna A och B (till exempel vägen går nerför en kulle).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com