• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar statistisk betydelse

  Medelvärdet är ett av tre sätt att mäta den centrala tendensen i statistiken. Medelvärdet refererar till det numeriska medelvärdet av en uppsättning tal. Två andra åtgärder med central tendens är medianen, som hänvisar till numret som ligger mitt i en ordnad uppsättning tal och läget, som refererar till det vanligaste värdet i en uppsättning tal.

  Räkna antalet värden i datasatsen. Förklara en variabel n och tilldela det här värdet.

  Lägg till alla värden i datamängden tillsammans.

  Dela summan av alla värden i datasetet med n. Detta ger dig den medelvärde.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com