• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar tid i decimaler

  Tiden uttrycks traditionellt i timmar, minuter och sekunder. Detta format är lämpligt för allmänt bruk, men är olämpligt i matematiska operationer. Beräkningar kräver typiskt uttryck av ett tidsintervall i decimalform. Till exempel är 30 minuter lika med 0,5 timmar och 45 sekunder lika med 0,75 minuter. Som exempel kommer vi att konvertera 5 timmar, 27 minuter, 56 sekunder till decimalform.

  Spela in heltalet antal timmar av den angivna tiden. I det här exemplet är det 5.

  Dela antalet minuter med 60 för att konvertera dem till en bråkdel av en timme. I vårt exempel är det 27/60 = 0,45.

  Dela antalet sekunder med 3.600 för att beräkna dem som en bråkdel av en timme. Detta beror på att det finns 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme. I vårt exempel har vi 56/3600 = 0.0156.

  Summa värdena från steg 1 till 3 för att få svaret. I vårt exempel motsvarar 5 timmar, 27 minuter, 56 sekunder 5 + 0,45 + 0,0156 = 5,4656 timmar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com