• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här läser du en rattindikator

  Dialindikatorer är mätinstrument som består av en pekare på en ratt som rör sig utifrån vad som helst som mätaren mäter. Dialindikatorer mäter ofta i små steg, så det är viktigt att veta hur man läser dem korrekt. Det beror på att på områden som maskindelar kan en felaktig mätning med ens en liten mängd vara katastrofal.

  Förbereda indikatorn

  Rengör objektet som mäts. Metoden kommer att variera beroende på rattet, men det är vanligtvis en bra idé att använda rengöringsvätska.

  Rengör och torka alla delar av rattindikatorn som tar in data.

  Kontrollera indikatorn och se till att ratten läser exakt på 0 innan du börjar mätningen.

  Var försiktig vid mätning för att se till att de känsliga delarna av apparaten inte rör på något som de inte ska röra. Till exempel, när det gäller en rattindikator på en balans, vill du se till att balansen inte vilar på någonting eftersom det kan störa en korrekt läsning.

  Läsa indikatorn

  Var uppmärksam på indikatorens enhet. Om indikatorn exempelvis är mätbredd, kommer den ofta att vara i en enhet, såsom millimeter eller mm. Enheten bör anges på indikatorn.

  Notera hur mycket varje rad på ratten är värd. Till exempel, om något som en indikator för rattindikator, kommer de utskrivna numren på ratten att variera från 0 till 100 i steg om 10. I det här fallet är varje rad på ratten värd en millimeter. För att göra det enklare att läsa kommer dialen ofta att ha en längre linje för 5-markeringen mellan varje tryckt tal.

  Börja med det första tryckta numret bakom pekaren och räkna sedan uppåt. Så, till exempel om det första numret bakom pekaren är 10, lägger du till raderna mellan det där numret och där pekaren ska få din mätning. Så om det pekar på den fjärde raden efter nummer 10, så skulle läsningen vara 14.

  Uppskattning av läsningar mellan linjer. Om pekaren är mellan linjer på ratten, måste du göra ett litet gissningsarbete. Det bästa sättet att uppskatta är att mäta hur nära pekaren är på varje rad. Så om till exempel pekaren bara är knappt under punkten att slå den fjärde raden mellan 0 och 10 på ratten, kan du uppskatta och skriva ner en mätning av 3,9.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com