• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här skriver du en blandad fraktion i en TI-83 Plus

  Med hjälp av en TI-83 Plus-grafik kommer kalkylatorn till nytta för många matematiska funktioner. Du kan skapa diagram, beräkna funktioner, utföra statistiska ekvationer och lösa grundläggande matematiska problem från enkla ekvationer till mer komplexa beräkningar. Du kan också mata in och lösa fraktioner med denna räknare. Att skriva en blandad fraktion som 1 och 5/7 i en TI-83 Plus kan utföras med några steg.

  Tryck på "1" på din räknare, följt av "+" (plus) tecknet. "1" symboliserar hela talet för den blandade fraktionen.

  Ange täljaren eller toppantalet i fraktionen. För vårt exempel skulle det vara nummer fem.

  Tryck på knappen "÷" (dividerad med) och ange nämnaren, som skulle vara "7", om du följer exemplet 1 och 5/7. Din skärm bör läsa "1 + 5 /7."

  Tips

  Tryck på "MATH" och sedan "ENTER" för att ändra det blandade numret till en felaktig fraktion. Eller tryck på "ENTER" för att få resultatet i decimaltal.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com