• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man löser BNP när du har MPC &MPS

  Bruttonationalprodukten är summan av privat konsumtion, investeringar, offentliga utgifter och nettoexport, vilket är export minus import. Den marginella benägenheten att konsumera, MPC, är förhållandet mellan konsumtionsförändringen och inkomstförändringen. Den marginella benägenheten att spara, MPS, är förhållandet mellan förändringen i besparingar och förändringar i inkomst. Förhållandet mellan en förändring av de samlade utgifterna - till exempel genom ökade offentliga utgifter - och motsvarande förändring av BNP definieras av BNP multiplikatorn, vilket motsvarar 1 /(1 - MPC).

  Beräkna MPC och MPS. Observera att MPC plus MPS är lika med 1, vilket betyder att det som inte konsumeras sparas. Om konsumtionen exempelvis förändras med 10 miljarder dollar för en inkomstförändring på 40 miljarder dollar, motsvarar MPC 0,25 ($ 10 miljarder /40 miljarder dollar) och MPS motsvarar 0,75 (1 - 0,25).

  Beräkna BNP-multiplikatorn, vilket är 1 /(1 - MPC). Genom att ersätta 1 - MPS för MPC är multiplikatorn lika med 1 /(1 - 1 + MPS), vilket är 1 /MPS. Fortsatt med exemplet är multiplikatorn lika med 1 /0.75, vilket är ca 1,33.

  Lös för BNP när det finns en förändring i de totala utgifterna. Avslutande exemplet, om offentliga utgifter och privata investeringar ökar med 50 miljarder dollar, ökar BNP med 66,5 miljarder dollar (50 miljarder x 1,33 dollar).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com