• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur fakta binomialer med exponenter

  En binomial är ett algebraiskt uttryck med två termer. Det kan innehålla en eller flera variabler och en konstant. När du factoring en binomial, kommer du vanligtvis att kunna faktor ut en enda vanlig term, vilket resulterar i monomentider den reducerade binomialen. Om dock ditt binomial är ett speciellt uttryck, kallas en skillnad av kvadrater, så kommer dina faktorer att vara två mindre betecknade binomialer. Factoring tar helt enkelt övning. När du har fakturerat dussintals binomialer, kommer du lättare att se mönstren i dem.

  Se till att du verkligen har en binomial. Se om de två termerna kan kombineras till en enda term. Om varje term har samma variabel (er) i samma grad, kan dessa kombineras och vad du verkligen har är en monom.

  Dra ut vanliga termer. Om båda dina villkor i binomialet delar en gemensam variabel (er) kan den här variabla termen dras ut eller faktureras ut av var och en. Dra ut det till den mindre terminen. Om du till exempel har 12x ^ 5 + 8x ^ 3 kan du fakturera 4x ^ 3. De 4 faktorerna ut som den största gemensamma faktorn mellan 12 och 8. x ^ 3 kan faktor ut eftersom det är graden av den mindre, gemensamma x termen. Detta ger dig en factoring av: 4x ^ 3 (3x ^ 2 + 2).

  Kontrollera en skillnad av rutor. Om dina två termer är en perfekt kvadrat och en term är negativ medan den andra är positiv, har du en skillnad på rutor. Exempel innefattar: 4x ^ 2-16, x ^ 2 - y ^ 2 och -9 + x ^ 2. Obs i det sista, om du bytte ordningsföljd, skulle du ha x ^ 2 - 9. Faktor en skillnad av kvadrater som kvadratrotsarna i varje term läggas till och subtraheras. Så, x ^ 2 - y ^ 2 faktorer i (x + y) (x-y). Samma sak gäller med konstanter: 4x ^ 2 - 16 faktorer i (2x ^ 2 + 4) (2x ^ 2 - 4).

  Kontrollera om båda termerna är perfekta kuber. Om du har en skillnad mellan kuber, x ^ 3 - y ^ 3, kommer binomialen att faktor i detta mönster: (x-y) (x ^ 2 + xy + y ^ 2). Om du emellertid har summan av kuber, x ^ 3 + y ^ 3, kommer din binomial att faktor i (x + y) (x ^ 2 - xy + y ^ 2).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com