• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar mellans mittpunkt för intervallet

  Intervaller används i matematik av olika skäl. Ett intervall är ett specifikt segment av en dataset. Till exempel kan ett intervall vara från 4 till 8. Intervaller används i statistik och i beräkningar när integreringarna härleds. Intervaller används också när man försöker hitta medelvärdena från frekvens tabeller. Midten av varje intervall behövs för att slutföra processen och hitta medelvärdet.

  Hitta intervallets övre och nedre gräns. Till exempel skulle ett intervall från 4 till 8 ha 4 som den undre gränsen och 8 som den övre gränsen.

  Summa övre och nedre gränsen. I exemplet 4 + 8 = 12.

  Dela summan av de övre och nedre gränserna med 2. Resultatet är intervallets mittpunkt. I exemplet ger 12 dividerat med 2 6 som mittpunkten mellan 4 och 8.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com