• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är formeln för hastigheten på en våg?

  Den som har tittat på vågens rörelse på vatten kan förstå vågekvationen, en av de mest grundläggande relationerna i fysiken. De två parametrarna du behöver för att beräkna vågens hastighet är dess frekvens - antalet vågkammar som passerar en given punkt per sekund - och dess våglängd, vilket är avståndet mellan vapen.

  Vågekvationen

  Om du väljer en punkt i ett medium genom vilket en våg propagerar, är vågperioden den tid det tar att peka på att oscillera tillbaka till sin ursprungliga position. Att dividera detta nummer i 1 ger det antal gånger som punkten oscillerar varje sekund, vilket är frekvensen för vågan. Multiplicera vågens frekvens med sin våglängd, vilken är dens fysiska längd, ger vågens hastighet. Relationen kan uttryckas som hastighet är lika med frekvenstider våglängden.

  Tillämpningar av vågekvationen

  Bland de flera användningarna av vågekvationen i fysiken är bestämningen av densiteten hos ett medium. Förfarandet innefattar överföring av ljus- eller ljudvågor med känd frekvens och våglängd genom mediet och inspelningsvariationer i dessa parametrar. Plugging av de inspelade värdena för frekvens och våglängd i vågekvationen berättar hur snabbt vågorna reser i mediet och jämför den hastigheten med vågornas hastighet i ett känt medium, såsom luft, avslöjar medeltätheten av mediet .

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com