• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar procentuell avkastning

  När man blandar kemikalier, hittar man ofta en skillnad mellan hur mycket produkt faktiskt görs och hur mycket teoretiskt borde ha gjorts. För att bestämma hur nära du är med ditt mål, använd en procentuell ränteberäkning. Utbyte indikerar de produkter som görs i en kemisk reaktion.

  Provutbyten

  Antag att du placerar en 25 gram kopparmetall i en flytande lösning av silvernitrat, eftersom du har fått veta du kan göra silver på så sätt. När du beräknar det teoretiska utbytet av silver, vilket är den maximala mängd som eventuellt kan produceras, finner du att du ska göra 85 gram silver. Men när du lägger silverprodukten från ditt experiment på laboratorieskala kan du se att den väger bara 82 gram. Detta är ditt faktiska utbyte.

  Provberäkning

  För att bestämma procentuellt avkastning, dividera det faktiska utbytet med det teoretiska utbytet och multiplicera med 100. För detta exempel använd ekvationen: 82 gram silver /85 gram silver x 100 = 96 procent. Denna procentandel berättar effektiviteten hos den kemiska reaktionen, eller hur bra reaktionen är att faktiskt producera önskad produkt. Höga procentandelar som den här indikerar bättre avkastning, och låga procenttal indikerar dåliga avkastningar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com