• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Fourieranalys av Harmonics

  Du kan tänka på någon form av vågform som gjord av en uppsättning sinusvågor, som var och en bidrar till den övergripande vågformen. Ett matematiskt verktyg som kallas Fourier-analys beskriver exakt hur dessa sinusvågor sammanfogar för att producera vågor av olika former.

  Fundamentella

  Varje våg börjar med en sinusvåg som kallas grundläggande. Den grundläggande fungerar som ryggraden för vågformen och bestämmer dess frekvens. Den grundläggande har större energi, eller amplitude än harmonierna.

  Harmonics

  Sin vågor kallas övertoner bestämmer en komplex vågs slutliga form. Harmoniker har alltid frekvenser som är exakta multiplar av grundfrekvensen. Medan en våg alltid har en grundläggande, varierar antalet och mängden harmonier. Skarpa kanter, som torg och sågtand, har starkare övertoner än vågor med få skarpa övergångar, som triangeln.

  Oändlig serie

  Matematiskt idealiska vågformer kan ha ett oändligt antal övertoner . Till exempel har sågtandvågformen alla övertoner. Styrkan hos var och en är den ömsesidiga av dess harmoniska nummer. Dess tredje harmoniska har en tredjedel energi av den grundläggande, den fjärde, har en fjärdedel, och så vidare. Du lägger till de udda harmonierna till det grundläggande och subtraherar de jämnaste.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com