• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här lägger du till och multiplicerar Exponents

  Exponents visar hur många gånger ett tal multipliceras med sig själv. Till exempel betyder 2 ^ 3 (uttalad "två till tredje kraft", "två till tredje" eller "två-kubad") 2 multiplicerad med sig själv 3 gånger. Nummer 2 är basen och 3 är exponent. Ett annat sätt att skriva 2 ^ 3 är 2_2_2. Reglerna för att lägga till och multiplicera termer som innehåller exponenter är inte svåra, men de kan tyckas vara kontraintuitiva först. Undersök exempel och gör några praktiska problem, och du kommer snart att hänga på det.

  Lägga till exponenter

  Kontrollera de villkor som du vill lägga till för att se om de har samma baser och exponenter . I uttrycket 3 ^ 2 + 3 ^ 2 har till exempel de båda termerna en bas av 3 och en exponent av 2. I uttrycket 3 ^ 4 + 3 ^ 5 har termerna samma bas men olika exponenter. I uttrycket 2 ^ 3 + 4 ^ 3 har termerna olika baser men samma exponenter.

  Lägg till termer tillsammans endast när baserna och exponenterna är båda samma. Du kan till exempel lägga till y ^ 2 + y ^ 2, eftersom de båda har en bas av y och en exponent av 2. Svaret är 2y ^ 2, eftersom du tar termen y ^ 2 två gånger.

  Beräkna varje term separat när antingen baserna, exponenterna eller båda är olika. Till exempel, för att beräkna 3 ^ 2 + 4 ^ 3, först räkna ut att 3 ^ 2 är lika med 9. Ta sedan reda på att 4 ^ 3 är 64. När du har beräknat varje term separat, kan du lägga till dem tillsammans: 9 + 64 = 73.

  Multiplicera exponenter

  Kontrollera om villkoren du vill multiplicera har samma bas. Du kan bara multiplicera termer med exponenter när baserna är desamma.

  Multiplicera villkoren genom att lägga till exponenterna. Till exempel, 2 ^ 3 * 2 ^ 4 = 2 ^ (3 + 4) = 2 ^ 7. Den allmänna regeln är x ^ a * x ^ b = x ^ (a + b).

  Beräkna varje term separat om baserna i villkoren inte är desamma. För att exempelvis beräkna 2 ^ 2 * 3 ^ 2 måste du först beräkna det 2 ^ 2 = 4 och det 3 ^ 2 = 9. Endast då kan du multiplicera numren tillsammans för att få 4 * 9 = 36.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com