• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man gör funktionsbord i 6: e klassmatematik

  Många elever börjar arbeta med funktionstabeller - även kända som t-tabeller - i sjätte klassen som en del av deras förberedelser för framtida algebra-kurser. För att lösa problem med funktionstabeller måste eleverna ha en viss bakgrundskunskap, inklusive förståelsen av ett koordinatplan och hur man förenklar grundläggande algebraiska uttryck. Funktionstabeller i 6: e klassmatematik kan innebära en av två uppgifter: konstruera en funktionstabell från en ekvation eller bygga en funktionstabell baserat på en graf. Hur man ska "göra" är funktionstabellen beroende av vilken uppgift som har begärts, men oavsett det krävs en förståelse för hur dessa tabeller fungerar.

  Funktionstabelllayout

  För att lösa problem med funktionen bord, du måste vara bekant med deras arrangemang. En funktionstabell motsvarar i huvudsak en raderad lista över beställda par - det vill säga en lista med punkter på koordinatplanet för formuläret (x, y). Funktionstabeller består typiskt av två kolumner, med en vänster kolumn med titeln "x" och en högra kolumn med titeln "y." Ibland kan du se funktionstabeller orienterade horisontellt i två rader, med den övre raden med titeln "x" och den nedre raden med titeln "y."

  Ett förhållande mellan variabler

  Innan du arbetar med funktionstabeller är det också nödvändigt att förstå de avgörande relationerna som ligger bakom dem. Funktionstabeller visar ett kvantitativt förhållande mellan två variabler: ett oberoende förhållande och ett beroende förhållande. Ett oberoende förhållande är ett i vilket numeriska värden är inmatade; ett beroende förhållande är en där - efter att en funktionsregel har tillämpats - produceras numeriska utgångar. Som namngivningskonventionen innebär, beror det numeriska värdet på den beroende variabeln på värdet av den oberoende variabeln. I detta förhållande representerar "x" den oberoende variabeln och "y" representerar den beroende variabeln. Till exempel i funktionen y = x + 4 är "x" den oberoende variabeln, medan "y" är den beroende variabeln. Om du matar in numeriskt värde för "1" i x, kommer utmatningen y att vara lika med 5, sedan 1 + 4 = 5.

  Ge en ekvation

  Fortsatt med föregående exempel, anta att du blir ombedd att fylla i ett funktionsbord för y = x + 4. Börja med att välja värden för x. Du kan välja valfria värden, men det är generellt bästa sättet att välja heltal nära noll, eftersom det här medför relativt enklare aritmetiska beräkningar. Skriv dina valda x-värden i kolumnen märkt "x", sätt sedan in var och en i funktionen och förenkla, skriv dina resultat i "y" -kolumnen. Till exempel, som tidigare bestämt, resulterar inmatning av en "1" för x i ett y-värde av 5; I ditt bord skriver du en 1 i kolumnen "x" med en 5 bredvid den i kolumnen "y". Välj nu ett annat värde för "x", som -1, vilket ger ett y-värde på 3 och skriv detta -1 och 3 i tabellen. Fortsätt på detta sätt tills du har fyllt i t-tabellen.

  Givet en graf

  Eftersom de enskilda raderna i en funktionstabell samordnar till punkter på ett diagram, kan du bli ombedd att konstruera en funktionstabell från ett diagram. Antag att du får grafen för en linje som passerar genom punkterna (-2, -3), (0, -1) och (2, 1). Skriv x-värdena för varje punkt, som är -2, 0 och 2, i funktionstabellens x-kolumn. Skriv varje y-värde för varje punkt i y-kolumnen bredvid det x-värde som det motsvarar. Skriv till exempel -3 bredvid -2 och så vidare. Senare, när studierna fortskrider, kan du bli ombedd att skriva en ekvation baserat på mönstret som finns i funktionstabellen, vilket i det här fallet skulle vara y = x - 1, eftersom varje värde av "y" är 1 mindre än det som motsvarar x-värde.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com