• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar NDC

  I dagens högteknologiska värld är precision nyckeln till framgången inom något vetenskapligt område, vare sig det är fysik, teknik eller till och med statsvetenskap. Varje fält har egna specialinstrument för mätning. För att vara effektiv måste ett mätsystem vara exakt. När man bestämmer vikten på enskilda äpplen, är det inte bra att ha en enhet som bara kan mäta till inom 10 pund. Ju mer komplicerat det som mäts, desto mer exakt mätsystemet. För att hitta om ett mätsystem är tillräckligt exakt för att mäta i lämplig grad används en formel som kallas "antal separata kategorier" (NDC).

  Hitta formeln för NDC. Formeln för antal separata kategorier är: NDC = 1,41 * sigma (del) /sigma (mätning).

  Hitta sigma (del). Sigma (del) står för standardavvikelsen för de delar som mäts.

  Beräkna sigma (del). Standardavvikelsen återfinns genom att subtrahera varje del från medeltalet av alla delar. Detta görs för varje del. Dessa nummer kvadreras sedan och läggs ihop. Därefter dela upp denna summa med antalet delar. Slutligen beräknas kvadratroten av detta tal.

  Hitta standardavvikelsen för mätanordningen. Använd samma formel som används när du hittar standardavvikelsen för delarna.

  Dela sigma (del) av sigma (mätning).

  Multiplicera 1,41 med kvoten av standardavvikelser för att bestämma NDC .

  Tips

  Ju högre antal separata kategorier, desto mer exakt mätenheten är. Om NDC är en eller mindre, kan enheten inte skilja mellan någon av delarna. Om den är lika med 2, kan den bara berätta de större värdena från de mindre. Om värdet är 3 eller mer börjar mätinstrumentet skilja mellan specifika delar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com