• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar F-värden

  F-värden, uppkallad efter matematiker Sir Ronald Fisher som ursprungligen utvecklade testet på 1920-talet, ger ett tillförlitligt sätt att bestämma huruvida variansen i ett prov är signifikant annorlunda än den hos den befolkning som den tillhör. Medan matematiken krävs för att beräkna det kritiska värdet på F, är punkten vid vilken variationer väsentligt annorlunda, beräkningarna för att hitta F-värdet för ett prov och en population ganska enkel.

  Hitta summan av kvadrater

  Beräkna summan av kvadrater mellan. Kvadrat varje värde av varje uppsättning. Tillsätt varje värde för varje uppsättning för att hitta summan av uppsättningen. Tillsätt de kvadrerade värdena för att hitta summan av kvadraterna. Om ett exempel exempelvis innefattar 11, 14, 12 och 14 som en uppsättning och 13, 18, 10 och 11 som en annan är summan av uppsättningarna 103. De kvadrerade värdena är 121, 196, 144 och 196 för den första set och 169, 324, 100 och 121 för den andra med en sammanlagd summa av 1.371.

  Kvadratum summan av uppsättningen; i exemplet är summan av uppsättningarna lika med 103, dess kvadrat är 10 609. Dela det värdet med antalet värden i uppsättningen - 10 609 dividerat med 8 lika med 1.326.125.

  Subtrahera det värde som bara bestäms av summan av kvadrerade värden. Exempelvis var summan av de kvadrerade värdena i exemplet 1,371. Skillnaden mellan de två - 44.875 i detta exempel - är summan av kvadraterna.

  Hitta summan av kvadrater mellan och inom grupper

  Kvadrat summan av värdena för varje uppsättning . Dela varje kvadrat med antalet värden i varje uppsättning. T ex är kvadraten för summan för den första uppsättningen 2,601 och 2,704 för den andra. Uppdelning av vardera fyra motsvarar 650.25 respektive 676.

  Lägg till dessa värden tillsammans. Summen av dessa värden från föregående steg är till exempel 1,326,25.

  Dela kvadraten av den totala summan av uppsättningarna med antalet värden i uppsättningarna. T ex var kvadraten av den totala summan 103, vilken när kvadrerad och dividerad med 8 är lika med 1.326.125. Subtrahera det värdet från summan av värdena från steg två (1,326,25 minus 1,326,125 är lika med .125). Skillnaden mellan de två är summan av kvadrater mellan.

  Subtrahera summan av kvadrater mellan summan av kvadraterna totalt för att hitta summan av kvadraterna inuti. Till exempel är 44.875 minus .125 lika med 44.75.

  Beräkna F

  Hitta graden av frihet mellan. Subtrahera en från det totala antalet uppsättningar. Detta exempel har två uppsättningar. Två minus en är lika med en, vilket är graden av frihet mellan.

  Subtrahera antalet grupper från det totala antalet värden. Till exempel är åtta värden minus två grupper lika med sex, vilket är graden av frihet inom.

  Dela summan av kvadrater mellan (.125) med frihetsgraderna mellan (1). Resultatet, .125, är den genomsnittliga kvadraten mellan.

  Dela summan av kvadrater inom (44.75) med frihetsgraderna inom (6). Resultatet 7,458 är medelkvadratet inom.

  Dela medeltalet mellan medeltalet inuti. Förhållandet mellan de två är lika med F. Till exempel, .125 dividerat med 7,458 är lika med .0168.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com