• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man känner till ett transistornummer

  Transistorer är halvledare vars primära funktioner växlar och förstärker elektriska signaler. Material som transistorer är gjorda av innefattar kisel och germanium. Bipolära övergångstransistorer är den vanligaste typen. För att identifiera dem är transistorerna märkta med nummer och bokstäver på sina höljen.

  Transistorer är märkta enligt det numreringssystem som används. De primära numreringssystemen är JIS, Pro Electron och JEDEC. JIS är en akronym för japansk industristandard, och den används i Japan, medan Pro Electron är en europeisk standard. JEDEC är en nordamerikansk standard som är utvecklad i USA, som också är över hela världen.

  Även om vissa företag kommer att använda egna egna märken, för att du ska kunna veta betydelsen av ett transistornummer, är det nödvändigt att förstå de olika standarder och för att få tillgång till de olika systemens koddiagram.

  Undersök JEDEC-diagrammet. Det typiska formatet för transistorn är en siffra, bokstav och serienummer. Den första siffran är antalet ledningar minus en. En vanlig bipolär transistor har tre ledningar, så den första siffran för den blir 2. Brevet N är för halvledare, så det här blir brevet skrivet på en transistor med detta system. Serienumret ger information om enhetens drift och specifikationer, och du måste läsa förpackningen eller databladet för att hitta dem. Ibland finns det extra bokstäver på de transistorer som hänvisar till tillverkaren. M betyder att tillverkaren är Motorola, medan TI betyder Texas Instruments. En kod 2N222 är ett exempel på en transistor med JEDEC-kodning.

  Studera Pro Electron-diagrammet. Dess format för transistorer är två bokstäver följt av ett serienummer. Den första bokstaven representerar materialet. Exempelvis betyder A germanium och B betyder kisel. Den andra bokstaven avser transistortypen. C betyder exempelvis liten signal och D betyder effekt.

  Analysera JIS-diagrammet. Dess format för en transistor är en siffra, två bokstäver och ett serienummer. Den första siffran är antalet ledningar minus en, så det blir 2 för en bipolär transistor. Första bokstaven kommer att vara en S, för halvledare. Den andra bokstaven avser transistortypen, såsom A för en högfrekvent PNP-transistor och C för en NPN-högfrekvenstransistor. Ibland antas 2S, så det är inte explicit skrivet på komponentens hölje.

  Identifiera transistorer med JEDEC-märkning. Ett exempel på en är 2N3906, som är en PNP-transistor. Databladet visar att det kan användas i miljöer med små spänningar och strömmar.

  Undersök transistorer med Pro Electron-märkning. BLX87 är en NPN-strömtransistor tillverkad av kisel. Databladet visar att det kan användas i miljöer med radiofrekvenser.

  Kontrollera transistorer med JIS-märkning. 2SB560 är en PNP-transistortyp. Märkningen läser ofta B560, där 2S antas. Databladet visar att det används i lågfrekventa effektförstärkare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com