• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar diametern till kvadratfot

  Diametern kvantifierar avståndet för en rak linje från en punkt på en cirkel genom mitten till en annan punkt mittemot den och kan mätas i fötter. Området för en cirkel kan mätas i kvadratfot. Att räkna ut området kan vara användbart om du behöver beräkna hur mycket färg du ska köpa eller hur mycket sod som skulle täcka en gräsmatta.

  1. Hitta din formel

   Tänk på formeln för området för en cirkel: A \u003d πr 2. Cirkelns radie, avståndet från centrum till en punkt på omkretsen, är hälften av diametern.

  2. Hitta radien

   Dela upp diametern, uppmätt i fötter , med två för att hitta cirkelns radie. Till exempel, om cirkelns diameter är lika med 4,5 fot, dela 4,5 med 2 för att få 2,25 fot för radien.

  3. Fyrkantig radie

   Multiplicera radien med radien. Multiplicera här 2,25 fot med 2,25 fot för att få 5,0625 kvadratfot.

  4. Multiplicera med Pi

   Multiplicera värdet för radien kvadrat med pi, vanligtvis ungefärligt till 3.14159, för att hitta cirkelområdet i kvadratfot. Slutför exemplet, multiplicera 5.0625 med 3.14159 för att hitta cirkelns area, cirka 15,904 kvadratfot.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com