• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar en Z-poäng

  Också kallad standardvärden standardiserar z-poängen i en enhetlig skala de data som erhållits från olika åtgärder och test, vilket gör att användarna kan göra jämförelser med data. Punkterna på en normal normalfördelning, som är en klockkurva som toppar vid noll och har en standardavvikelse på en, motsvarar z poäng. Som ett resultat representerar ett z-poäng antalet standardavvikelser som ett poäng är över eller under medelvärdet. Att hitta az-poäng innebär att man gör en tvådelad beräkning med tre siffror.

  Identifiera den råa poäng som ska standardiseras, liksom standardavvikelsen och medelvärdet för den givna datasatsen.

  Dra av menar från den råa poängen.

  Dela skillnaden som erhållits i föregående steg med standardavvikelsen. Kvoten är z-poängen.

  Tips

  En negativ z-poäng indikerar att råpoängen är x antal enheter under medelvärdet, medan ett positivt z-poäng betyder att det är x enheter över medelvärde.

  Verifiera noggrannheten i z-värdet du beräknat genom att multiplicera det med standardavvikelsen och sedan lägga till medelvärdet för den produkten. Den resulterande siffran ska motsvara det råa värdet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com