• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar medelvärdet Absolut Error

  Det genomsnittliga absoluta felet mäter hur långt uppskattningar eller prognoser skiljer sig från de faktiska värdena. Den används oftast i en tidsserie, men den kan tillämpas på någon form av statistisk uppskattning. Faktum är att det kan tillämpas på alla två grupper av tal, där en uppsättning är "faktisk" och den andra är en uppskattning, prognos eller förutsägelse. Alternativ inkluderar genomsnittliga kvadratfel, genomsnittliga absoluta avvikelser och mediana absoluta avvikelser.

  Ställ in dina data i två kolumner. En kolumn ska ha de förutspådda värdena eller beräknade värden, den andra de faktiska värdena.

  Subtrahera det förutspådda värdet från det faktiska värdet i varje rad.

  Ta absolutvärdet av varje skillnad du beräknat i steg 2. Så om skillnaden är negativ, ta bort negativa tecknet. Om det är positivt, lämna det som det är.

  Lägg upp de absoluta värdena.

  Dela med n - det vill säga det totala antalet rader.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com