• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar 20% Off

  Hitta rabatter när du handlar kan göra inköp mycket frestande på grund av de extra besparingar du får genom att köpa produkten vid den tiden. En rabatt får dock inte göra objektet överkomligt för din budget. För att ta reda på om en rabatt gör ett föremål överkomligt, måste du räkna ut hur mycket objektet kommer att kosta efter rabatten. För rabatter som mäts som en procentandel beror storleken på rabatten på det ursprungliga priset på varan.

  Först konvertera procentrabatten till ett decimaltal. En rabatt på 20 procent är 0,20 i decimaltal.

  För det andra multiplicera decimalrabatten med priset på varan för att bestämma besparingarna i dollar. Till exempel, om det ursprungliga priset på objektet är lika med $ 24, skulle du multiplicera 0,2 med $ 24 för att få $ 4,80.

  Slutligen dra av dollarns rabatt från det ursprungliga priset för att hitta priset på varan efter rabatten. I det här exemplet skulle du subtrahera $ 4,80 från $ 24 för att hitta priset efter rabatten till $ 19.20.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com