• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar ålder i Lunar Years

  Ett månår definieras som ett visst antal faser av månen. För att beräkna din ålder i månår måste du veta tiden mellan månfaser, som kallas den "synodiska månaden", vilket är ungefär 29.530 jorddagar. Tolv är det vanliga antalet faser per månår - den islamiska kalendern är det främsta exemplet. Den kinesiska kalendern använder också månmånader, men dess nya år stannar mellan den 10 januari och 19 februari i stället för att roama genom hela det gregorianska året, som den islamiska kalendern gör. Med andra ord varierar antalet faser mellan kinesiska år.

  Islamic Lunar Years

  Multiplicera antalet år du har levt i 365 dagar.

  Lägg till en extra dag för varje år delbar med fyra (språngår).

  Lägg upp dagarna sedan din sista födelsedag och lägg till det till resultatet i steg 2.

  Dela upp summan i steg 3 av 29.53.

  Avkorta decimalerna. Det är din ålder i månår.

  Om resultatet av steg 4 är 43.23, är du 43 månåriga.

  Kinesiska Lunar Years

  Slå upp datumet för det nya året det år du födde och det aktuella året.

  Dra 1 från ditt födelseår om du föddes före det kinesiska nyårsdagen, som bestämdes i steg 1. För Exempel om kinesiskt nyår var den 31 januari 1976 och du föddes den 16 januari 1976, använd sedan 1975 som grund för att bestämma din ålder.

  Dra 1 av det nuvarande året om Kinesiskt nyår har inte inträffat för det nuvarande gregorianska året.

  Hitta skillnaden mellan resultaten från steg 2 och steg 3 och lägg sedan till 1. Du lägger till 1 eftersom kineserna räknar tiden i livmodern mot din ålder.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com