• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man kombinerar sannolikheten för två händelser

  Sannolikheten för en händelse är chansen att händelsen kommer att inträffa i en given situation. Sannolikheten att få "svansar" på en enda satsning av ett mynt är till exempel 50 procent, men i statistiken skulle ett sådant sannolikhetsvärde normalt skrivas i decimalformat som 0,50. De individuella sannolikhetsvärdena för flera händelser kan kombineras för att bestämma sannolikheten för att en specifik sekvens av händelser uppträder. För att göra det måste du dock veta om händelserna är oberoende eller inte.

  Bestäm den individuella sannolikheten (P) för varje händelse som ska kombineras. Beräkna förhållandet m /M där m är antalet resultat som leder till intresse och M är alla möjliga resultat. Till exempel kan sannolikheten att rulla en sex på en enda dödrulle beräknas med m = 1 (eftersom endast ett ansikte ger ett resultat av sex) och M = 6 (eftersom det finns sex möjliga ansikten som kan dyka upp) för P = 1/6 eller 0.167.

  Bestäm om de två enskilda händelserna är oberoende eller inte. Oberoende händelser påverkas inte av varandra. Sannolikheten för att huvuden på en myntkast t ex påverkas inte av resultatet av en tidigare kasta av samma mynt och det är självständigt.

  Bestäm om händelserna är oberoende. Om inte, justera sannolikheten för den andra händelsen för att återspegla villkoren för den första händelsen. Om det till exempel finns tre knappar - en grön, en gul, en röd - kanske du vill hitta sannolikheten för att välja den röda och sedan den gröna knappen. P för att välja den första knappen röd är 1/3 men P för att välja den andra knappen grön är 1/2 eftersom en knapp är borta.

  Multiplicera de individuella sannolikheterna för de två händelserna för att få den kombinerade sannolikheten . I knappexemplet är den kombinerade sannolikheten att plocka den röda knappen först och den gröna knappen andra P = (1/3) (1/2) = 1/6 eller 0.167.

  TL; DR Lång, läste inte)

  Samma metod kan användas för att hitta sannolikheten för mer än två händelser.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com