• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  10 sätt kan samtidiga ekvationer användas i vardagslivet

  Samtidiga ekvationer är ett system med ekvationer som är alla sanna tillsammans. Du måste hitta ett svar eller svar som fungerar för alla ekvationerna samtidigt. Om du till exempel arbetar med två samtidiga ekvationer, även om det kan finnas en lösning som gör en av ekvationerna sanna, måste du hitta lösningen som gör båda ekvationerna sanna. Samtidiga ekvationer kan användas för att lösa vardagliga problem, särskilt de som är svårare att tänka igenom utan att skriva något ned.

  Betyg, Avstånd och tid

  Du kan beräkna de bästa vägarna för din körning eller cykelplanering genom att skapa ett matematiskt uttryck som tar hänsyn till avståndet och din genomsnittliga hastighet för olika delar av rutten. Du kan använda ekvationerna för att ställa in olika mål, till exempel för att maximera tiden för uthållighet eller för att maximera hastigheten för prestanda.

  Planer, tåg och bilar

  Samma formel som används för att beräkna körning tider kan användas för att bestämma hastighet, avstånd och tidslängd när du reser med bil, flygplan eller tåg och du vill veta värdena för de okända variablerna i dina resesituationer.

  Bästa avtalet

  Du vill ta reda på det bättre när du hyr en bil och jämför två uthyrningsföretag. Genom att sätta variabeln och de fasta kostnaderna, som per mil och dagskurs, till ett algebraiskt uttryck och sedan lösa för den totala kostnaden, kan du se vilket företag sparar pengar för olika körmängder.

  Den bästa planen

  Du kan använda samma process med ett system av ekvationer när du försöker bestämma dig för den bästa mobilplanen, bestämma i hur många minuter båda företag debiterar samma belopp och bestämmer därifrån vilket är det bästa planera för dig och din avsedda användning.

  Besluta om ett lån

  Samtidiga ekvationer kan användas för att bestämma det bästa lånevalet att göra när du köper en bil eller ett hus när du överväger varaktigheten av lånet, räntan och den månatliga betalningen av lånet. Andra variabler kan också vara involverade. Med informationen till hands kan du beräkna vilket lån som är det bästa valet för dig.

  Kostnad och efterfrågan

  Samtidiga ekvationer kan användas när man beaktar förhållandet mellan priset på en vara och den Mängder råvarupersoner vill köpa till ett visst pris. En ekvation kan skrivas som beskriver förhållandet mellan kvantitet, pris och andra variabler, såsom inkomst. Dessa förhållande ekvationer kan lösas samtidigt för att bestämma det bästa sättet att prissätta varan och sälja den.

  I luften

  En flygledare kan använda samtidiga ekvationer för att säkerställa att två flygplan inte korsa samtidigt.

  Det bästa jobbet för pengarna

  System av ekvationer kan användas när du försöker bestämma om du ska tjäna mer pengar på ett jobb eller en annan, ta flera variabler med hänsyn till löner, förmåner och provisioner.

  Investera klokt

  Du kan använda samtidiga ekvationer för att bestämma om ditt bästa investeringsalternativ, med hänsyn till investeringens varaktighet, intresset kommer att påfalla, liksom andra variabler som påverkar slutresultatet. Om du känner till det belopp du vill tillfoga kan du ställa in alternativen lika med varandra och ta reda på vilket alternativ som är bäst för din situation.

  Blanda upp det

  Med hänsyn till blandningar kan samtidiga ekvationer användas för att uppnå en viss konsistens i en resulterande produkt, vilken är beroende av konsistensen hos föreningarna blandade för att producera den.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com