• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är en konstant i den vetenskapliga metoden?

  Den vetenskapliga metoden utgör grunden för den kollektiva kunskapen i världen runt omkring oss. Det är hur forskare reda på vad som sannolikt är sant i naturen. Ett vetenskapligt metodexperiment börjar med en hypotes, som är en informerad åsikt som förklarar varför vissa saker uppstår som de gör. I vetenskapen leder hypoteserna till förutsägelser. Dessa är mätbara händelser som inträffar under ett experiment om hypotesen är sann. De viktigaste komponenterna i den vetenskapliga metoden är hypoteser, beroende och oberoende variabler, konstanta variabler och kontrollgrupper.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  En konstant variabel är en aspekt av ett experiment som en forskare eller forskare håller oförändrad. Det kan vara mer än en konstant i ett experiment.

  Genom stränga experiment och bekräftelse, som kräver att andra vetenskapsmän duplicerar samma resultat som den första, är en forskares hypotes antingen bekräftad eller bevisad felaktig. Medan många människor bara tänker på män och kvinnor i vita labrockar med hjälp av den vetenskapliga metoden är det en intuitiv process. Om du någonsin har frågat dig själv om något är sant eller varför något är så som det är - varför är himlen blå? Du har utfört det första steget i den vetenskapliga metoden.

  Varför den vetenskapliga metoden är Viktigt

  Det finns en bra anledning att lärarna introducerar den vetenskapliga metoden tidigt i en vetenskapsklass. Det är det viktigaste grundläggande verktyget för vetenskapen. Utan den vetenskapliga metoden skulle det inte vara möjligt för forskare att komma överens om vad som sannolikt är sannt och vad som inte är.

  Uttrycket "vetenskap" kommer från det latinska ordet för att "veta". Den vetenskapliga metoden är processen som används för att veta att en ny idé är giltig. Bekräftelsen av dessa nya idéer har både teoretiska och praktiska konsekvenser. Till exempel kan de öka vår kunskap om universum och hur det fungerar. Nya idéer kan leda till utvecklingen av uppfinningar som förändrar hur människor lever.

  Det finns tre typer av variabler som används i vetenskapliga experiment: konstant, oberoende och beroende.

  Vad är en konstant i Vetenskaplig metod?

  En konstant variabel är vilken aspekt av ett experiment som en forskare avsiktligt håller oförändrad under ett experiment.

  Experiment testas alltid för mätbar förändring, vilken är den beroende variabeln. Du kan också tänka på en beroende variabel som resultatet från ett experiment. Det är beroende av förändringen som uppstår. Forskare introducerar en oberoende variabel för ett experiment för att skapa en ändring i den beroende variabeln. Det kan bara vara en oberoende variabel i varje experiment, men det kommer normalt att finnas många konstanta variabler.

  För att illustrera en konstant variabel genom att titta på ett exempel, låt oss säga att ett nytt läkemedel kommer ut som hävdar att det blir lättare att gå ner i vikt. Varje vetenskapligt experiment kan bara fokusera på en oberoende variabel eller göra en förändring i taget. Om forskare gav en grupp människor detta nya läkemedel och också ökat mängden motion varje person i studien gjorde det skulle komplicera bilden. Forskare skulle inte kunna berätta om p-piller eller övningen var ansvarig för viktförändringar, den beroende variablen.

  För att säkerställa att endast en oberoende variabel finns, hålls allt annat konstant. Så de konstanta variablerna i detta experiment som undersöker effekterna av dietpillen skulle vara variabler som antalet kalorier som varje deltagare förbrukar, mängden motion de får, hur mycket sömn de får osv. Konstanterna är alla andra aspekter som hålls samma för varje deltagare.

  Skillnad mellan en kontroll och en konstant

  Du kanske tror att en konstant är samma sak som en kontroll, men det är skillnad. En kontroll är specifikt avsatt utan ändringar för att ge forskaren en objektiv bild av eventuella förändringar i den oberoende variabeln. För studier av läkemedel är en placebo kontrollen. En person får inte veta om de tar ett dietpiller eller en placebo. En kontroll negerar de möjliga effekterna av personer som tror att de tar dietpiller när de inte är.

  När man använder experimentmetoden är det kritiskt att förstå vilka variabler som är konstanter och vilka är kontroller. Detta hjälper till att säkerställa att eventuella ändringar av den beroende variabeln är ett resultat av den oberoende variabeln ensam.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com