• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här utarbetar du procentandelarna för en cirkel Chart

  Ett cirkeldiagram visar en uppsättning kategorier "proportioner eller procentandelar av totalen, visuellt. För att noggrant skapa ett cirkeldiagram måste du först reda ut procenten av det cirkeldiagram som varje kategori ska uppta. Därifrån kan du beräkna den vinkel som varje bit av paj skulle ha.

  Kategorisera dina data

  Kompilera dina data i kategorier. Tilldela varje kategori ett nummer. Om du till exempel har statistik om fyra kategorier av högskolans högskolor kanske du vill att den ska konverteras till ett cirkeldiagram. Du kan hitta följande: Det finns 410 art majors, 420 science majors, 900 språk majors och 540 engineering majors.

  Hitta totalt

  Lägg till alla siffror ihop för att få summan. I det här fallet, 410 + 420 + 900 + 540 = 2270.

  Dela kategorierna

  Dela varje kategori av totalt. Dina resultat kommer att vara en lista med decimaler under 0. Runda om det behövs. I exemplet, med avrundning, konst: 410 ÷ 2270 = 0,18, vetenskap: 420 ÷ 2270 = 0,18, språk: 900 ÷ 2270 = 0,40, teknik: 540 ÷ 2270 = 0,24.

  Konvertera till procentandelar

  Multiplicera var och en av decimalerna med 100 för att få procentandelarna. Du kan enkelt göra detta genom att flytta decimalpunkten två platser till höger. I exemplet är konst: 18 procent, vetenskap: 18 procent, språk: 40 procent och teknik: 24 procent. Dessa procentandelar kommer att vara etiketterna för varje sektion.

  Beräkna graderna

  Multiplicera decimalerna från steg 3 med 360 för att få antalet grader varje stycke paj ska ta upp i cirkeldiagrammet . För exemplet ger detta vinklarna 64,8, 64,8, 144 och 86,4 för kategorierna av konst, vetenskap, språk och teknik.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com