• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur konverterar du Arcseconds till Parsecs

  Din plats när du observerar en stjärna och jordens position i sin omlopp påverkar din syn på stjärnans omgivningar och dess läge i himlen. Förändringen i perspektiv är känd som parallax, som du mäter som vinkeln mellan jordens position nu, stjärnan och jordens position tre månader tidigare eller senare. Att vara en vinkel, den har enheter i grader av ljusbåge. Eftersom parallaxmätningar kan hamna i en liten del av en grad brukar du använda sekunder av båge (en 3 600 av en grad), även känd som bågsekunder. Du behöver det här värdet för att ta reda på avståndet till stjärnan, vilket uttrycks i parsecs, härledd från "parallax av en bågsekund."

  TL; DR (för länge, läste inte)

  För att beräkna avståndet till en stjärna i parsecs, dela 1 av parallaxens bågsekunder. För att beräkna med milliarcseconds, dela först numret med 1000, dividera sedan 1 med resultatet.

  Valfritt: Konvertera Milliarcseconds till Arcseconds

  Omvandla till bågsekunder om det behövs. Vissa stjärnor är så långt borta att deras bågsekunder kan skrivas som milliarcsekunder. Precis som med andra metriska omvandlingar, är allt du behöver göra att dela med 1000. Till exempel är 3 milliarcsekunder lika med 0,003 bågsekunder.

  Ta ömsesidigt av Arcseconds

  Dela 1 med antalet bågsekunder för att få antalet parsecs. Bli inte förvånad om du tycker att du arbetar med siffror mindre än noll; Proxima Centauri, närmaste stjärna till vårt solsystem, har ett parallax på 0,77 bågsekunder. Detta skulle ge dig mindre än 1,3 parsecs. Värdena blir bara mindre när du tittar på stjärnor som ligger längre bort.

  Beräkna stjärnmagnet

  Använd det parsec-värde du beräknade i steget ovan för att hitta antingen stjärnans uppenbara eller absoluta magnitud om du redan vet en av storheterna. Kom ihåg den uppenbara storleken minus den absoluta magnituden är lika med -5 + (5 × log (d)), där (d) är avståndet i parsecs och loggen är en logaritmbas 10 - använd LOG-tangenten på din räknare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com