• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilka Elements Makeup Earths Atmosphere?

  Jordens atmosfär är en relativt tunn filt av gaser som omger planets yta, med en tjocklek på endast sju miles. Det är uppdelat i fyra lager: troposfären, stratosfären, mesosfären och termosfären. Dessa lager innehåller ett antal gaser, två i överflöd och flera andra i små mängder.

  Kväve

  Kväve utgör 78% av vår atmosfär. Det är en inert gas och fyller i stort sett bara utrymmet som inte används av mer aktiva gaser.

  Oxygen

  Syre utgör ytterligare 20-21 procent av atmosfären. Det är viktigt för livet på jorden, och intressant nog, det är giftigt när det är mycket koncentrerat. Vår koncentration på 20-21 procent verkar helt rätt.

  Trace Gasses

  Den andra 1-2 procent av atmosfären består av olika spårgaser, inklusive följande:

  Argon - 0,93 procent Koldioxid - 0,036 procent Neon - 0,00182 procent Helium - 0,000524 procent Metan - 0,00015 procent Krypton - 0.000114 procent Väte - 0.00005 procent

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com