• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är en Whale Fluke?

  En whale's flukes är karakteristiska och viktiga delar av dess anatomi - och några av de vanligaste som observeras i en båt eller på stranden.

  The Flukes

  En whale's flukes är dess svansfenor, som är sammansatta av kött och inte förankrade av skelettanatomi. I alla arter är de platta horisontellt.

  Peduncle

  Den del av valens kropp som klämmer fast mot flukarna kallas kaudal peduncle. Denna kraftfulla svansstock är vanligen proportionellt smal, sannolikt en anpassning för att minska motståndet för simhvalen.

  Framdrivning

  Peduncleens muskler är motorn för valens framåtriktade rörelse: Svansstörningarna upp och ner i böljande sätt, och flukorna driva sålunda djuret framåt.

  Form

  De stora valarnas flukor varierar i form. Spermhvalar, till exempel, beskriver en triangel med deras bakre kant rakt. En pukkelhvalens flukor är bredare, slankare och konkav.

  Identifiering

  Hvalforskare använder ofta ovaliteterna hos en whale's fluke - lätt att se från ytan när djuret ljuder - att skilja mellan enskilda valar.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com