• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är fraktionell destillation av luft?

  Fraktionerad destillation av luft består av att separera alla olika gaser som du kan hitta i den. Luften du andas innehåller inte bara kväve och syre utan också en liten mängd koldioxid, argon och neon.

  Processen

  Fraktionell destillation av luft kräver två steg. För det första kyls luften till en mycket låg temperatur och gör den till en vätska. För det andra uppvärms vätskan, vilket gör att varje gas med vätskefluiden kan indunstas vid olika temperaturer, eftersom varje gas har en annan kokpunkt.

  Fördelar

  Varje gas extraheras individuellt från luften visar sig på många sätt fördelaktigt. Raketer använder flytande syre, dammsugare använder syrgas och gödningsmedel innehåller kväve. Glödlampor använder oftast neon, men det tomma utrymmet fylls i med argongas, vilket gör lampan effektivare. Brandsläckare innehåller koldioxid.

  Andra användningar av fraktionell destillation

  Fraktionell destillation kan separera många andra komplexa blandningar som kan upprepas avkylas och upphettas. Processen appliceras regelbundet på råolja för att separera var och en av dess föreningar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com