• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är djupa strömmar?

  De många massiva vattenlagret under den vågiga ytan av ett hav betraktas som djupa havslag, och uppskattat 90 procent av ett hav är djupt vatten. Olika styrkor kombinerar att djupa havsvatten genererar strömmar som strömmar runt jorden med ett specifikt cirkulationsmönster.

  Djupa strömmar

  Djupströmmar i havs orsakas av en stor mängd sjunkande ytvatten . Ytvatten är det övre lagret av vatten som ligger närmast överytan. Solen kan lätt nå detta översta lager, värma ytvattnet och förånga något av vattnet. När ytvattnet blir extremt kallt gör den lägre temperaturen och tilläggsaltet att ytvattnet blir tätare än vattnet under det och därmed sänker ytvattnet ner till havets djupa vattenskikt i en cirkulationsprocess som kallas termohalisk cirkulation. Termohalogencirkulationen eller sänkning av mycket tätt ytvatten är källan till djupa strömmar i oceaner.

  Där de förekommer

  Termohalmcirkulationen kan endast utvecklas i extremt kalla områden där temperaturen hos luften är tillräckligt låg för att göra ytvattnet mycket kallt, mycket salt och tätare än vattnet under det. Sålunda förekommer djupa strömmar i jordens högre latitudområden, till exempel Nordatlantens djupa vatten och Antarktis bottenvatten, och från dessa frigidpoliga områden strömmar djupströmmarna i relativt långsam takt mot ekvatorn.

  Egenskaper

  Efter termohalinkretsprocessen blandar ytvatten som sjunker ner till djuphavet inte bra med vattnet under det, och det är således lätt att identifiera de sjunkande vattenmassorna med hjälp av vetenskapliga data. Djupströmmar kan särskiljas av de extremt kalla vattentemperaturerna, den relativt höga koncentrationen av syre och de höga saltnivåer som alla beror på att sänka ytvattnet. På grund av dessa förhållanden är vattnet i djuphavsströmmarna också mycket tätt.

  Cirkulationsmönster

  Många djupa strömmar följer ett specifikt cirkulationsmönster när de reser runt planeten, och mönstret bildar vanligtvis en cykel. De flesta sjunkande djupa vattenströmmarna bildar sig i Nordatlanten, nära Island, och därifrån börjar djupströmmen sitt cirkulationsmönster. Det mycket täta vattnet i den djupa strömmen strömmar söderut förbi sydkanten av Afrika, reser över södra Indiska oceanen, flöden passerade östsidan av Australien och slås samman i norra Stilla havet. När den djupa strömmen går in i norra Stilla havet, ger ökande temperaturer en lägre densitet i djupvattnet, och i sin tur blir vattnet mer flytande och stiger upp till ytan igen.

  Vattnet i norra Stilla havet då strömmar söderut, glider mellan Asien och Australien, sveper runt den sydliga kanten av Afrika igen - men den här tiden flyttar västerut - och strömmar sedan över södra Atlanten. Från södra Atlanten förbinder vattnet med Gulf Stream och strömmar upp norrut igen. När det återvänder till de kallare, högre breddgraderna i Nordatlanten sjunker det täta ytvattnet tillbaka ner till det nedre djupa vattnet, bildar en djup ström och upprepar hela cykeln igen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com