• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Styrofoam är biologiskt nedbrytbart?

  Styrofoam är handelsnamnet för skumad polystyren, en typ av plast som används i bostadsindustrin som en isolator. Polystyren har ett brett användningsområde, från auto delar till datorhus. När den injiceras med gaser under tillverkning blir skumad polystyren lätt med ca 95 procent luft. Denna produkt är en dålig ledare av värme, så den används i dryckhållare och som isolering. Styrofoam används också i en mängd olika förpackningsmaterial. Många har oro över hur väl plast, inklusive polystyren, försämras över tiden.

  Biologisk nedbrytning

  Polystyren bryts ner så långsamt att det inte är livskraftigt som en biologiskt nedbrytbar produkt. De flesta av polystyren som hamnar i deponier kommer fortfarande att finnas där 500 år från och med nu, enligt Environmental Action Association. En studie från US Environmental Protection Agency säger emellertid att förpackningar av polystyrenmjölk endast utgör 0,5 procent av allt fast kommunalt avfall vid mätning av vikt.

  Miljöfaror

  Medan en oro i deponier På grund av den nära obefintliga biologiska nedbrytningen är polystyren större bekymmer när de hittas utanför deponier. Kullen är otäck och, till skillnad från metaller som ger ett pris med återvinningsföretag, det finns liten ekonomisk incitament för att människor ska samla soporna. Dessutom bryts polystyren lätt i stycken när den krossas. Djurlivet kan försöka bläddra i bitar och misslyckas för mat. Förtäring kan leda till döden.

  Återvinning och återanvändning

  Vissa polystyrenprodukter, som de som tillverkas i förpackningspanötter, kan återanvändas utan att återanvända dem. Även om det finns medel för att återvinna polystyren är kostnaden för att göra det högre än att producera polystyren i första hand. Utan ett återvinningsalternativ fortsätter mycket av den använda polystyrenen att hamna i deponier.

  Nya tekniker

  Vissa forskare utvecklar ersättningsprodukter för polystyren. Tillverkad av majsbaserade ingredienser, kan dessa produkter vara mer miljövänliga och kan bionedbrytas snabbt vid bortskaffande. Andra forskare har experimenterat med att helt och hållet göra avfall av polystyren till en annan produkt. De värmer polystyren till temperaturer upp till 520 grader (968 grader Fahrenheit) i frånvaro av syre i en process som kallas pyrolys. Detta bryter ner polystyren i styren, en substans som lätt konsumeras av vissa bakterier. Som biprodukt producerar bakterierna polyhydroxialkanoat, eller PHA, en återvinningsbar plast som kan tillverkas i engångs bestick, medicintekniska produkter och schampoflasker.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com