• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Olika ämnen för utredningsprojekt

  Att arbeta med ett utredningsprojekt för en vetenskapsmässa, sommarläger eller bara för skojs skull ger eleverna möjlighet att njuta av och lära sig om vetenskap borta från skolan. Studenter måste tänka på vad som intresserar dem mest och överväga hur man löser problem eller komma med nya idéer om dessa intressen. Bredda ämnen för undersökningsprojekt inkluderar biologi, kemi, miljö, jordvetenskap, fysik, astronomi och vardagsliv. Studenter måste närma sig ett problem och testa en idé (hypotes), undersöka ämnet, besvara frågor och tänka igenom ämnet. Omfånget är obegränsat, och fantasi och kreativitet är nyckeln.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Studenter får insikt i vetenskap genom att arbeta med utredningsprojekt om vad som intresserar dem mest. Bredda ämnen för sådana projekt inkluderar biologi, kemi, miljöprojekt, jordvetenskap, fysik och astronomi och projekt relaterade till vardagen.
  Projekt i biologi.

  Biologi är studien av levande saker och täcker växter, djur, svampar och mikrober, liksom hur de alla interagerar. Studenter som är intresserade av detta område kunde undersöka hur olika slags ljus lockar till sig mal, eller de kan testa vilka typer av mikrober som finns i vattendrag i närheten, till exempel strömmar, dammar eller havet. Studenter kunde testa olika gödningsmedel på växande växter för att se vilka som får dem att bli högre, eller de kan testa hur olika mängder vatten påverkar växternas tillväxthastigheter. Eleverna kan utforska varför olika fåglar låtar skiljer sig så från varandra (till exempel en anka kvak och en kråkakaw). Ett annat intressant biologiskt ämne är djurmimik: hur och varför kopierar vissa djur andra djur eller växter i utseende?
  Demonstrera begrepp om kemi

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com