• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  En orsak till att kväve är avgörande för att upprätthålla livet på jorden

  Luktfritt och färglöst och smaklöst, kväveens viktigaste jobb är att hålla växter och djur levande. Denna gas är avgörande för överlevnad på jorden, eftersom den hjälper till att upprätthålla de metaboliska processer som överför energi i celler som är möjliga. Växter längst ner i livsmedelskedjan hjälper till att ge kväve till djur och människor som äter växterna.

  Matar växterna

  Till skillnad från människor kan växter göra egen mat genom fotosyntes. Denna process kräver klorofyll och kväve är en av klorofyllens huvudkomponenter. Förutom kväve behöver växter andra näringsämnen som kommer från vatten och jorden. När jorden inte har tillräckligt med dessa näringsämnen kan människor lägga dem till jorden med hjälp av gödselmedel. Växter kan få lite kväve från luften, men regn och vatten ger dem inte mycket. Förutom att hålla växterna vid liv, hjälper kväve till att växa snabbare och förblir friska.

  Djur, växter och kvävecykeln

  Proteiner är viktiga för djurets liv och kväve hjälper till att skapa proteiner. Förutom att äta växter för att få kväve, får djur det från att äta andra djur. Eftersom du är toppen av livsmedelskedjan, kan du få ditt kväve genom att äta växter eller djur. När ett djur dör, bryts kväveföreningar i kroppens proteiner ner. Jordbakterier omvandlar dessa föreningar till ammoniak som i slutändan återvänder till kväveföreningar i jorden. Denna process bildar en kvävecykel där växter hjälper till att ge djur kväve och djur returnerar det till växterna.

  Former av kväve

  Innan 1772 visste folk inte att kväve fanns. Daniel Rutherford, en läkare, upptäckte det genom att avlägsna koldioxid och syre från luften och observerade att den återstående gasen inte kunde stödja liv eller förbränning. Om du omvandlar kväve till en vätska, ser du att det nästan ser ut som vatten. Tillverkare använder kväve för att skapa ammoniak, en gas som de kan omvandlas till kvävegödselmedel. Ammoniak är också viktigt fodertillskott och har användningar inom plastindustrin.

  Problemet med kväve

  Överskott av kväve kan orsaka att alger och vattenväxter växer för snabbt. Denna tillväxt kan vara bra för dessa livsformer, men det kan orsaka problem för andra. Överdriven tillväxt kan täppa till vattenintag, avlägsna sjöar av syre och minska mångfalden av växt- och djurliv i vattnet. För mycket kväve kan också orsaka problem hos spädbarn som äter nitrater i dricksvatten. U.S. Geological Survey noterar att gravida kvinnor och barn i Östeuropa dricker vatten på platser där kvävehalten i grundvattnet är hög.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com