• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur är värmen överförd från solen till jorden?

  Värmen som så småningom får jorden att värma kommer faktiskt från solen. Solen är en stor kula av gaser, huvudsakligen väte. Varje dag omvandlas vätet i solen till helium genom miljontals och miljontals kemiska reaktioner. Biprodukten av dessa reaktioner är värme.

  Nå jorden

  Den värme som släpps ut från solens kemiska reaktioner ligger inte nära solen, men strålar snarare bort från den och in i rymden. Så mycket energi frigörs genom de reaktioner som en del av det fortfarande kan nå till jorden, trots att jorden är miljon miles bort från solen. Värmeenergin når vanligen jorden i form av ljus, och många av solens strålar är i ultraviolett spektrum. Värmeöverföringen på detta sätt kallas termisk strålning.

  Värmeöverföring

  En del av värmenergin från solen studsar tillbaka från jordens atmosfär, men en del av det går igenom och når jordens yta. Den energi som når jordens yta värmer den. Den extra energin orsakar kemiska reaktioner, som avger värme igen som en biprodukt - denna värme frigörs genom samma process av termisk strålning. En del av värmeenergin är instängd av växthusgaserna i atmosfären, och jordens temperatur stiger.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com