• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Att jämföra och kontrastera en tempererad biom och en Taiga Biome

  Jorden är en plats för en fantastisk naturlig mångfald. De flesta regioner kan dock grupperas i en av flera stora kategorier som motsvarar jordens primära ekologiska samhällen. (se Referenser 1) Dessa samhällen, kända som biomer, kan klassificeras baserat på klimat, vegetation och djurliv. (se Referenser 2) Temperata biomer inkluderar både skog och gräsmark, medan taiga biom är grundligt skogsplanterad.

  Kall och kolder

  Den tempererade skogspedomen täcker breddgrader som sträcker sig ungefär från södra USA till södra Kanada, medan taiga-biomen, även känd som borealskog, sträcker sig från latituden i södra Kanada till ca 60 grader nordlig bredd. (se Referenser 1, Referenser 3) Således är dessa två biomer angränsande, vilket förklarar de många likheterna mellan taiga och norra tempererade skogar. Båda biomen har fyra olika årstider, men de tempererade skogsklimaten täcker ett mycket större utbud av temperaturer och nederbördsmönster. Taiga är däremot tillförlitligt kallt: det mesta av nederbörd faller som snö, vintrarna är svåra och växtsäsongen är kort - cirka 130 dagar jämfört med 140 till 200 dagar för tempererade skogar. (se Referenser 4)

  Breda blad och nålarblad

  Många tempererade skogar befolks av lövträd, som inte behåller sina löv under vintern, men vissa tempererade områden, särskilt längs kusterna eller vid högre höjder inkluderar skogar som domineras av barrträd. Vanliga träd i lövskogar innehåller arter av ek, lönn och aska. Arten av tall, cederträ, enbär och lövträd dominerar i barrskogsmässiga skogar. Många tempererade skogar innehåller också en blandning av typer. Vissa tempererade skogar har en relativt tunn lövbalk som uppmuntrar ett överflöd av underjordiska växter, som vildblommor, buskar och bär. Taiga vegetation är i allmänhet mycket mindre diversifierad. Landskapet domineras av kalltoleranta vintergröna träd som tall, gran, gran och lark, och färre underjordiska växter kan trivas under de svagt ljusa förhållandena under den tjocka vintergröna baldakinen.

  Olika träd, olika mark

  Jorden i lövmattad skog är måttlig till mycket bördig. Detta kan delvis hänföras till de moderna stenmaterialen från vilka dessa jordar bildades, men också till den viktiga faktorn för sönderfallande löv. Varje fall löser lövträd stora mängder värdefull organisk substans på jordytan, tillsammans med mineralämnen som absorberas av trädens omfattande rotsystem och sedan lagras i bladvävnad. Bebyggda tempererade skogar utvecklas vanligen i områden med naturligt fattigare jord, eftersom barrträd är mer toleranta mot oförtränglig mark än lövträd. Taiga jordar tenderar också att vara ganska dåliga - stenar hindrar rot penetration, den sandiga strukturen minskar markens förmåga att behålla näringsämnen och pH är under det optimala området för många växter.

  Cold-Hardy Creatures

  Taiga och tempererade skogar är hemma för liknande djurarter, särskilt i norra tempererade skogar där hårda vintrar minskar befolkningen hos djur som inte är anpassade till kallt väder. Båda biomen innehåller en mängd olika fåglar, som speglar, hökar och örnar; växtätare, såsom hjort, kaniner och ekorrar; och köttätare och allnätare, som vargar, rävar och björnar. I allmänhet innehåller taiga mer mycket kalltoleranta djur, som Kanada-lynxen och snöskoharen, och tempererade skogar innehåller mer amfibier och reptiler.

  Ett hav av gräs

  Den tempererade regionen omfattar även gräsmarker. De mest kända exemplen på denna biom är de stora prairierna i centrala Nordamerika och den eurasiska steppen. Tempererade gräsmarker tenderar att vara varmare och torrare än taiga, även om de kan sträcka sig i norra områden med svåra vintrar. Nedre nederbörd - tillsammans med blåsiga vintrar, djurbetesvanor och olika andra faktorer - hindrar trädtillväxt och gynnar fleråriga gräs. Denna skillnad i dominerande vegetation är den mest slående kontrasten mellan tempererat gräsmark och taiga. Temperat gräsmark innehåller också många djurarter som är frånvarande eller ovanliga i taiga, som vilda hästar, präriehundar och ängsmarker.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com