• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  De två huvudkomponenterna i ett ekosystem

  Ekosystem består av livsformer som finns i ett symbiotiskt förhållande till deras miljö. Livsformer i ekosystem konkurrerar med varandra för att bli de mest framgångsrika när det gäller att reproducera och överleva i en viss nisch eller miljö.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Två huvudkomponenter finns i ett ekosystem: abiotiskt och biotiskt. De abiotiska komponenterna i alla ekosystem är miljöns egenskaper. de biotiska komponenterna är de livsformer som upptar ett givet ekosystem.
  Abiotiska komponenter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com