• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är fördelen med C4-fotosyntes?

  Fotosyntes är en process som använder vatten, koldioxid (CO2) och solenergi för att syntetisera sockerarter. Det utförs av många växter, alger och bakterier. Hos växter och alger inträffar fotosyntes i speciella delar av cellen som kallas kloroplaster; "located in the leaves and stems.", 3, [[Medan de flesta växter utför vad som kallas C3-fotosyntes, växter som har anpassats till varma miljöer utför en modifierad form som kallas C4-fotosyntes.
  C4 Fotosyntes

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com