• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar liters till kilogram vid beräkning av mass

  liter och kilogram är båda viktiga måttenheter i det metriska systemet och representerar grundläggande kvantiteter i SI-systemet (International System). En liter är en volymenhet eller utrymme. Ett kilogram är en massenhet som representerar en given mängd materia.

  Liter (L) är formellt och historiskt kopplad till kilogram (L). 1901 definierade generalkonferensen för vikter och åtgärder 1 liter (eller liter, som det ibland stavas utanför USA) som volymen på exakt 1 kilo vatten vid rumstemperatur.

  Omvandlingen från liter till kilogram skulle därför vara mycket enkel om alla ämnen var identiska med vatten. Istället varierar vätskor i sin densitet, eller mängden massa per volym per enhet.

  För att hitta massan i kilogram av en given volym av material, fortsätt enligt följande.
  Steg 1: Bestäm volymen

  Om du inte känner till volymen på din vätska kan du mäta den med en laboratoriekolv eller bägare. Ibland kommer du emellertid att få en behållare med en känd vätskevolym i den, t.ex. en en-liters flaska mjölk.
  Steg 2: Slå upp densiteten

  Ett ämnes täthet i SI-enheter är dess massa i kilogram dividerad med dess volym i liter (kg /L), eller motsvarande, dess massa i gram dividerad med är volym i kubikcentimeter (g /cm <3>). Du kan hitta tätheter av vanliga ämnen med lätthet online.
  Steg 3: Beräkna massan

  Nu när du har volym i L och densitet i kg /L multiplicerar du helt enkelt dessa för att få massan av ämnet av intresse.

  Till exempel, säg att du hade en 500 ml mjölkbehållare. 500 ml är lika med 0,5 L. Mjölktätheten enligt onlinetabeller är cirka 1,030 kg /L (något mer för helmjölk, lite mindre för skumma).

  (0,5 L) (1,030 kg /L) \u003d 0,515 kg

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com