• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilka är anpassningarna för djur att överleva i Taiga?

  Livet i taiga är inte lätt. taiga
  är den näst kallaste jordbiom på jorden efter den frusna och trefria tundran. Trots regionens extrema temperaturer och kraftiga snöfall har dock många djur anpassat sig för att överleva och trivas i Taigas miljö.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Djur överlever det hårda klimatet i taiga genom beteendeanpassningar som migration och viloläge, liksom fysiska drag som säsongsbelagda och isolerade fötter.
  Migrationsstrategier

  Vintern i taiga är hård. Temperaturerna sjunker drastiskt och kraftigt snöfall är vanligt. På grund av detta migrerar många av taigans fåglar för att undvika vintermånadernas dåliga förhållanden. I migration flyger dessa fåglar söderut till varmare klimat för att hitta mat och skydd. Till exempel tillbringar Canada Goose somrar på sina odlingsområden, taiga i norra Kanada. Under vintern kan gässa dock flyga så långt söderut som Texas och Florida. Fåglar är inte de enda djuren som vandrar. Caribou, som tillbringar somrar vid Taigas norra gräns med tundran, vandrar längre söderut i taigaen för att hitta deras vintermatkälla - lavar.
  Sommar- och vinterrockar

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com