• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur påverkar luftmassan klimat?

  En luftmassa är en stor enhet i den nedre atmosfären som definieras av vanliga fysiska egenskaper, såsom temperatur och luftfuktighet, vid en viss höjd, och en som förblir diskret och identifierbar när den rör sig. Dessa jättepaket - ofta bättre än 1 600 mil (1 000 mil) bred - utövar ett betydande meteorologiskt och klimatligt inflytande och transporterar kännetecken för deras ursprungsregioner genom det territorium de flyttar över. Trösklar för angränsande luftmassor bildar också fronter, längs vilka en stor del av världens största väderåtgärder rör sig. höga breddegrader, kallas ”källregioner.” Det är vanligtvis områden med relativt enhetlig yta - t.ex. hav, öken eller snötäckta slättar - som upplever generellt svaga vindar, den typen av stabila förhållanden som tillåter paket av atmosfär för att anta fysiska egenskaper från det underliggande vattnet eller marken. Dessa källregioner och deras rådande temperatur, luftfuktighet och stabilitetsfunktioner hjälper till att klassificera världens största luftmassor, som inkluderar kontinentalpolar eller cP, havspolar eller mP, kontinental-tropisk, cT, maritim-tropisk, mT och Arktis /Antarctic, A.
  Movement

  En luftmassa kan sitta över dess källregion under långa perioder, eller den kan migrera. En luftmassa på väg börjar förvandlas när den passerar över nya landskap, samtidigt som den behåller tillräckligt med sina ursprungliga förhållanden för att förändra det lokala vädret. Till exempel kan en cP-luftmassa som härrör från tundran i norra Kanada pressa söderut under vintern. Det ger frigid temperaturer till centrala Förenta staterna, även om det värmer upp något på sin resa över lägre breddegrader. Även om det är torrt i dess källregion, tar en sådan luftmassa ofta upp väsentlig fukt under en tidig vintertransport av de stora sjöarna, vilket tillåter den att dumpa så kallad sjöeffekt snö på leeward kusten. Olika luftmassor smälter inte lätt samman. de kolliderar obehagligt i de atmosfäriska gränserna som kallas fronter.
  Väder och klimat

  Vädret beskriver de dagliga meteorologiska förhållandena - nederbörd, temperatur, vind och liknande - på en viss plats. En åskväder längs en frontal gräns är en väderhändelse. Klimatet representerar emellertid de långsiktiga årliga mönstren för dessa meteorologiska förhållanden - till exempel de säsongsmässiga variationerna i nederbörd i en viss region. Även om de stora, lätt observerbara effekterna av luftmassor mestadels är i det dagliga väderområdet, är tillförlitligheten för luftmassanfall i många regioner dem viktiga bidragsgivare till regionala klimatförhållanden.
  Utfällning och temperatur

  Klimatet i de flesta regioner världen över påverkas av luftmassor. Till exempel är den maritima tropiska luften som kommer från varma vatten i Atlanten, Karibiska havet och Mexikanska golfen, främst mellan 10 och 30 grader norr om latitud, den främsta bidragaren till nederbörd för stora delar av Nordamerika öster om Rocky Mountains. Det är också orsaken till den vedvarande fuktigheten som är typisk för den stora regionens sommarsäsong. I Stillahavsområdet nordväst levererar maritim-polär luftspårning inåt från Aleutian Low på vintern det tunga bergsregn och snöfall som ger näring åt enorma tempererade regnskogar och omfattande alpina glaciärer. Sådana sjöfartsluftmassor bidrar också till ett måttligt klimatpåverkan på kustens temperatur, eftersom hav värms upp och svalnar långsammare och mindre dramatiskt än landmassor.
  Cykloner och anticykloner.

  Där polära och tropiska luftmassor ligger an i mellanbredderna, rådande västlig vindstratt utmed växlande låg- och högtryckscentra, kallade cykloner respektive anticykloner. Stormiga cykloner bildas nära luftmassafronterna. Anticykloner representerar stabila, singulära luftmassor och är vanligtvis större och trögare än cykloner. Det kan vara väderkrafter, men deras regelbundenhet ger dem en klimatisk betydelse: Blandningen av luftmassor som uppnås längs de växlande varma och kalla fronterna i en cyklon med en medelbredd är en del av processen genom vilken värmen från de nedre breddegraderna överförs .

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com