• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Inträffar fotosyntesen på natten?

  Precis som människor och djur behöver växter energi för att överleva och frodas, och de gör maten själva via en process som kallas fotosyntes, som endast förekommer i närvaro av ljus. Den här processen äger rum i anläggningens livsmedelsproducerande kloroplaster, som innehåller pigmentet klorofyll som finns i alla gröna växter.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com