• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilken tid på året lägger vilda fåglar ägg?

  Synen av fåglar som häckar och lägger ägg framkallar en vårtradition. Men medan många fåglar föder upp och lägger ägg på våren, följer flera arter inte detta mönster. Vissa börjar så tidigt som vintern, andra sent på sommaren, och andra föder upp och ligger året runt. Många faktorer påverkar äggläggning, såsom fitness, dagslängd, matöverflöde och omgivningstemperatur. Om en av dessa variabler förändras, kan säsongsbetoningen för äggläggning också ändras.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com