• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur kan vi förhindra landföroreningar?

  Markföroreningar avser nedbrytning av marken på grund av mänsklig verksamhet, till exempel utnyttjande av mineraler, dålig avfallshantering och felaktigt utnyttjande av mark. Avskogning, urbanisering och industrialisering är de faktorer som är ansvariga för markföroreningar. Dessa processer har förstört livsmiljöer och förorenat miljön - som påverkar djur och människor. En av de främsta orsakerna till landföroreningarna är bortskaffande av fast avfall från människor och djur. Icke-biologiskt nedbrytbart material som inte kan brytas ner eller sönderdelas dumpas på miljön.
  Minska giftiga material

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com