• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilka är effekterna av biologisk förstoring?

  Biologisk förstoring, eller biomagnifiering, inträffar när föroreningar som tas upp av organismer vid livsmedelskedjans bas når höga koncentrationer i djurens kroppar överst i livsmedelskedjan. Effekterna av biomagnificering varierar mycket beroende på förorenande ämne, organismen och ekosystemet i fråga. vilket betyder att de inte lätt bryter ned biologiskt. En primärproducent som en växt eller alger kan absorbera ihållande föroreningar som kemiskt liknar näringsämnen som krävs för dess tillväxt. Om det materialet fortfarande finns i växten när det äts av nästa organisme upp i livsmedelskedjan, kommer den organismen sannolikt att absorbera mer av toxinet över tid eftersom det konsumerar flera växter. Rovdjur som konsumerar flera djur i området kommer att absorbera mer än.
  Uppbyggnad i fetter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com