• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar vikten av vinkel Iron

  Vinkeljärn, eller L barformad järn, används vanligtvis i byggnadsarbeten. Eftersom formen av vinkeljärn är väldigt grundläggande och geometrisk, är det möjligt att beräkna vikten av vinkeljärnet, och känner bara till dess dimensioner och densiteten hos gjutjärn.

  Ta dimensionerna av vinkeljärnets bas. För denna handledning definieras basen som "foten" på "L." Du behöver bredd, längd och höjd. Antag att bredden är den kortare sidan och höjden kommer att mätas som den vertikala höjden om "L" är korrekt orienterad.

  Beräkna vikten av detta segment. Detta ges av breddstider längd gånger höjd gånger järnets densitet, vilket är 0,259 lbs. per inch cubed.

  Ta måtten på den stora delen av "L." Beräkna vikten genom att multiplicera bredden gånger längden gånger höjden och multiplicera den resulterande volymen med 0.259.

  Lägg till dessa två vikter för att få totalvikt av vinkeljärnet. Om du räknade hörnskärningen på de långa och korta delarna av "L" två gånger, måste du hitta sin vikt och dra av det från ditt slutresultat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com