• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar området för en rektangel

  En rektangel har dessa egenskaper: Alla vinklar är 90 grader, motsatta sidor är lika långa och motsatta sidor är parallella. En fyrkant kan också vara en rektangel. Du kan enkelt hitta området för en rektangel genom att följa den enkla ekvationen i den här artikeln.

  För att räkna ut en rektangel, multiplicera de intilliggande sidorna tillsammans. Var försiktig så att du inte multiplicerar de motsatta sidorna tillsammans. Formeln för att beräkna området är A = ab, där a och b är de intilliggande sidorna av rektangeln.

  Se bilden i samband med detta steg för att lära vilka sidor i en rektangel som angränsande sidor. De är markerade som "a" och "b".

  Nu när du har lärt dig hur man hittar de intilliggande sidorna av en rektangel kan du beräkna sitt område. Låt oss säga att du har en rektangel med följande specifikationer. De motsatta sidorna är 4 cm långa. De intilliggande sidorna är 10 cm långa. Låt oss nu ansluta dessa tal till matematikekvationen.

  A = a * b, där a och b är angränsande sidor av rektangeln. A = 4cm * 10cm A = 40cm squared

  Du har nu beräknat området för en rektangel.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com